Fødslen af en forældreforening for børn med særlige behov i Ikast-Brande kommune

Velkommen til vores hjemmeside, for forældreforeningen BHOV for forældre (og plejeforældre) til børn og unge med særlige behov i Ikast-Brande kommune.

Vi er en lille gruppe forældre til børn og unge med særlige behov og handicap, der er gået I et samarbejde for at danne en forældreforening. Denne forening, vil med sin bestyrelse danne en arbejdsgruppe under Danske Handicaporganisationer Ikast-Brandes lokal afdeling (DH Ikast-Brande), som vil beskæftige sig med børne-unge området for børn og unge med særlige behov, herunder Downs syndrom, OCD, ADHD, Sclerose, blinde, døve, autisme, Aspergers syndrom,  m.v. Der er ikke noget krav om diagnose.

Har man som forældre været I kontakt med systemet for at få en eller anden form for hjælp, til at bedre barnets eller den unges trivsel,  så ved man også at det er sommetider en udfordring at få formidlet disse behov til beslutningstager. Det kan være svært som beslutningstager at vide alt om alles behov.

Derfor er vi forældre en rigtig essentiel del af løsningen, da vi står med det enkelte barn eller unges problematikker helt inde på livet.

Vi forældre sidder inde med en masse gratis viden om det særlige behov og vil gerne dele denne viden, så der ikke bliver iværksat dyre og irrelevante støtteforanstaltninger.

Vi forældre er travlt optagede af vores børn og unge og dem der bestemmer får ikke altid den fornødne viden leveret.

Vi kan, ved at stå sammen og arbejde målrettet, formidle denne viden til vores arbejdsgruppe under DH Ikast-Brande.

DH Ikast-Brande deltager i Ikast-Brande kommunes handicapråd, der vejleder og høres I de beslutninger, som kommunalbestyrelsen laver.

Ved at vi fortæller, hvad vi mærker vores børn og unge har brug for,  kan vi sikre os at den politiske debat faktisk drejer sig om det der opleves af borgerne.

Mange problemtikker er ens på tværs af diagnoser, I samarbejdet med kommunen. Vi kan fremme dette samarbejde ved at formidle vigtigt og praksisnær viden opad I systemet.

Nogle problematikker er konkret diagnoseafhængigt eller helt lokalt i kommunens distrikter, der kunne medlemmer med fordel lave mindre arbejdsgrupper, der formidler et givent emne der kunne videresendes til forældreforeningens udvalg under DH Ikast-Brande.

Vi skal lytte lige såvel som beslutningstagerne. Men vi kender børnenes og de unges behov allerbedst.

Vi har alle, både forældre og politikere det samme mål, nemlig at alle børn I kommunen,  skal trives og blive så dygtige som den kan. Vi kan hjælpe, ved at blive synlige I den politiske debat og kvalificere beslutningstagere med den fornødne viden, så midlerne bliver brugt hensigtsmæssigt.

Børn og unge er forskellige og budgetter er desværre formet som kasser. Måske kan vi alle ved fælles hjælp og indsats blive så dygtige voksne, som muligt til at skabe de allerbedste løsninger for de sårbare børn og unge. Så både børnene og forældrene trives.

Borgere der trives, er billigere borgere end borgere der mistrives.