Generalforsamling 2019

Bhov ikast brande

Generalforsamling

30. April 2019 kl 19-21.30 i Hjertet i Ikast

Tilmeld jer her På foreningens facebook gruppe hvor der er oprettet en begivenhed samt et opslag med link hertil

 Foreløbig dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet. 
  3.  Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse  
  4.  fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab) 
  5.  Godkendelse af det kommende budget.  
  6.  Behandling af indkomne forslag
  7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  
  8.  Evt.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 2, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen senest 15. April 2019

Endelig dagsorden offentliggøres 16. April 2019