Generalforsamling 2020 udsat

forår

Kære alle

Jv vedtægter for forældreforeningen BHOV, så skulle der afholdes generalforsamling inden udgangen af april.

Dette er vi nød til at udsætte midlertidigt pga Coronasituationen.

Der vil komme varsling jv vedtægter når der igen bliver mulighed for at afholde generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Katja Bjerre
Næstformand