Generalforsamling 2020

 Der indkaldes til generalforsamling i BHOV Ikast.Brande 

Det blev udsat pga Coronasituationen.

DET AFVIKLES MANDAG 31/8
I HJERTET, IKAST I MULTISALEN PÅ 1. SAL,
KL. 19-21

DAGSORDEN (JV VEDTÆGTER):

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.

3) Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse

4) fastsættelse af kontingent (for støttemedlemsskab)

5) Godkendelse af det kommende budget.

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. 3-7 bestyrelsesmedlemmer, ønsker flere at stille op, så revideres listen på generalforsamlingen

Ikke på valg:

I. Konst. næstformand, konst. Kasserer, Katja H. Bjerre, valgt 2 år

II. Trine Worm Nissen, valgt år for 2 år 2019

III. Medlem Christina Breith, valgt år for 2 år 2019

På valg:

I. Formand, Birgit Ravn valgt for 2 år, genopstiller

II. Sekretær, Majbritt Johnsen, valgt for 2 år, genopstiller

IV. Medlem Ditte Skov Larsen, valgt år for 1 år 2019

V. Medlem Susan Blomstrand, valgt år for 1 år 2019

VI. 1. suppl. Kristine S. valgt for 1 år (jv vedtægter) 2019

VII. 2. suppl. Carsten E. valgt for 1 år(jv vedtægter)2019

8) Evt.

__________

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 22, stk. 2, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen