Generalforsamlingen

Vi afholdte en Coronaforsinket generalforsamling i mandags. Bestyrelsens medlemmer, der var på valg blev genvalgt. Og Jeg fik den ære af at blive valgt i endnu to år som formand. Jeg takker for tilliden og takker bestyrelsen for arbejdet det seneste år der har været præget af manglende ressourcer. Dette og meget mere kan i læse om i bestyrelsens beretning neden for.

På bestyrelsens vegne 

Birgit Ravn
Formand

Sæt allerede nu kryds i kalenderen  AFLYST PGA COVID-19 Foredraget bliver afholdt i 2021.     d. 21. oktober 2020 for der får BHOV Ikast Brande besøg af Monica Lylloff, en af kvinderne der står bag facebookgruppen #emillionstemmer.
Oplysninger om tidspunkt,sted og tilmelding følger på et senere tidspunkt i facebookgruppen.

 

Bestyrelsens beretning 2019

BHOV ikast brande

Sidste år var alt meget nyt. Bestyrelsen havde fokuseret på dialog med både forvaltningen og politisk. Det kræver et fokus der er kontinuerligt og vi må erkende at alle jo er forældre til børn med særlige behov og vi derfor må prioritere vores energi benhårdt.

Vi får mange input fra medlemmerne via facebookgruppen. Vi bringer generelle problemstillinger videre til DH, som har større muligheder for dialog ind i kommunen. Her kan vi sætte fokus på tingene på en anden måde og det flytter arbejdsbyrden fra os.

Få bestyrelsesmedlemmer havde dog et dialogmøde med forvaltningen i januar 2019.

Formålet for BHOV med mødet er at få åbnet døren og få skabt en platform for en god og resultatorienteret dialog

BHOV er taknemmelige for invitationen. Vi oplever en oprigtig interesse til at lytte til BHOV familiers perspektiv.

Vi ser frem til at drøfte de emner, vi ikke er færdige med at få belyst.Det er vigtigt at tale om det, der virker. Nogle gange har vi indtryk af, at vi er en anden slags forældre end andre. Det vil vi gerne have pillet af…

Vi kastede os over at kommentere på den nye børne og ungepolitik i kommunen der helt revolutionerende er lavet som citater på en plakat. Vi fik ekstraordinært lov til at indsende vort eget høringssvar til politikken fra BHOV. Vi bød ind med sparring på de områder, hvor vi ved at vi er berørte af politikken, hvor vi kan kvalificere viden om vores børn ud fra perspektivet som forældre/familie.
Vi har ligeledes budt ind med input for at sikre en ensartet udfoldelse af politikken rundt i hele kommunen.

Den nye skole i Brande har vi også tilbudt vores perspektiv på. DH har været involveret. Skoleafdelingen plejer generelt at være en god samarbejdspartner for BHOV, men der har ikke været bud efter os i denne konkrete proces

Vi har for medlemmerne arrangeret netværksmøder og to oplægsaftner. Der er ingen tvivl om at oplægsaftnerne er dem der er meget interesse for. Vi har afholdt et minikursus i visuel struktur samt en af med oplæg om skolevægring. Det blev afholdt i hhv Ikast og i Uhre. Så vi forsøger at sprede det, men det er klart svært for forældre at komme hjemmefra.

Sidst men ikke mindst har vi haft en god mulighed for kompetenceudvikling i samarbejde med DH. Det betyder, at vi har fået midler til to kurser for bestyrelsesmedlemmer. Det har handlet om at få indflydelse i kommunen, både i fht forvaltningen, men også politisk.

Men der er ingen tvivl om at bestyrelsen har været præget af at man ikke har haft de samme ressourcer til at deltage som før, det betyder ikke at vi ikke videreformidler generelle problematikker på området. Det bliver formidlet via DH Ikast Brande og sommetider ind i Handicaprådet hvor der sidste år blev formuleret en række spørgsmål til omgørelsesprocenterne fra Ankestyrelsen. Svarene på disse havde vi svært ved at få. Det er for os vigtigt at der kommer et politisk fokus på konsekvenserne af at familierne ikke får rette indsats i tide.

Så bag kulisserne arbejdes der fortsat for fokus på området for børn med særlige behov. Forældre til børn med særlige behov har en særlig viden til at skabe særlige løsninger.  Det er den vi forsøger at formidle alle de steder der er mulighed for og ressourcer til.