Godt Nytår

2017 går på hæld og det nye år byder på nye opgaver. Vi nåede at få stiftet foreningen og afholdte det første bestyrelsesmøde inden julen stod for døren.

Her viste en lille og engageret bestyrelse, at vi kunne generere mange idéer til at synliggøre vores børn og unges særlige behov, her i kommunen.

I følge kommunens børne og unge politik, så skal alle børn udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

Vi forældre til børn og unge med særlige behov, besidder en unik og enorm ressource af viden omkring det enkelte barn/den unge.

Den viden skal bruges effektivt, og vi må hjælpe hinanden med at indsamle viden, så vi i bestyrelsen kan bringe denne viden i spil politisk, så det kan mærkes lokalt at vores børn og unge får den bedste trivsel.

Den som har skoene på ved bedst, hvor den trykker. Den viden skal vi formidle til dem, som beslutter hvad der er bedst for børn og unge med særlige behov.

Vi har mange ideer og allerede nu, har vi fået bevilliget en lille pose penge til opstart og promovering af foreningen.

Vi håber at I alle vil dele informationer om denne gratis forening med jeres netværk, hvis I kender nogen forældre med børn eller unge med særlige behov, der bor i Ikast Brande kommune.

Vi håber at vi kommer godt ind i 2018 og at nye medlemmer vil komme til.

På bestyrelsens vegne ønskes I alle et godt nytår

Birgit Ravn