Forår på vej

forår

Kære forældre

Selvom kulden stadig bider lidt i kinderne og vi her endelig er kommet igennem “influenzakrisen”. Jeg hvor mange der kan nikke genkendende til at en influenzaperiode være ekstrem stressende at komme igennem, når man er forældre til børn med særlige behov.

Alt kører på nødblus, kun det mest nødvendige bliver gjort. Hvis man som forælder selv er ramt, så er der ikke energi, og er det børnene der er ramt, så er man ekstra meget på med trøst ro omsorg. Her tog det tre uger inden det vendte igen.

Støtte til promovering af foreningen

Men nu er det marts måned og vi har i foreningen holdt bestyrelsesmøde i starten af februar. Vi kan med glæde meddele at vi i foreningen har ansøgt og fået midler til at promovere foreningen over hele kommunen. Vi forventer at der bliver lavet en tryksag, som kan uddeles på relevante steder.

Kommende arrangementer

På vort bestyrelsesmøde drøftede vi et kommende arrangement, hvor vi får besøg af en advokat, der vil lave et oplæg til os forældre med titlen “Sagsbehandling – hjælp til selvhjælp”

Advokaten vil fortælle lidt om processen, i at søge om hjælp til et barn med særlige behov eller børn med et handicap. Hun vil komme med gode råd til, hvorledes man kan sikre sig at man har gjort hvad man kunne. Det er en jungle at finde rundt i og vi er desværre ofte udsat for at få afslag og føler at det er umuligt at få systemet til at forstå, hvad er er den egentlige problemstilling for ens familie og ens barn eller unge.

Denne aften bliver der ikke mulighed for at drøfte enkeltsager. Men mere en rådgivning til hvorledes man kan hjælpe sin egen sag igennem. Vi forventer at arrangementet kan afholdes på ikast Bibliotek og at der bliver en symbolsk betaling til kaffe og kage. Arrangementet er KUN for medlemmer af forældreforeningen. Vi melder en dato ud  her i gruppen for arrangementet, når vi har aftalen i stand med advokaten.

Handicaporganisationerne og BHOV

BHOV forældregrupperne er organiseret i BHOV national og findes nu i 22 kommuner i danmark. Vi har i, hver kommune, hver vor holdning til hvordan dette arbejde med forældreforeningen skal foregå. Dette er blevet blandet modtaget i handicaporganisationerne.

Vi har også her i bestyrelsen drøftet forholdet til de respektive handicaporganisationer. Vi har endda talt med landsformanden for autismeforeningen. Hun udtrykte bekymring for om forældre ville fravælge handicaporganisationerne, fordi vi organiserede os lokalt i forældregrupper. Her kan vi kun understrege at vi er en lokal forældreforening, vi kan og vil ikke konkurrere med handicaporganisationerne, da de er et vigtigt organ for, at de forskellige handicaps bliver italesat politisk.

Vi er et lokalt supplement til den politiske debat om børn med særlige behov. Her i Ikast Brande kommune er vi som sagt blevet en følgegruppe til DH Ikast-Brande, hvor vi som forening kan bringe generelle kommunale problematikker videre til DH Ikast Brande.

Vi vil her i BHOV Ikast Brande på det kraftigste opfordre jer til at være medlem af de respektive handicaporganisationer, der måtte berøre jeres børns funktionsnedsættelser.
Vi ønsker at vores lokale forældreforening er et supplement til dette arbejde lokalt. Derfor vil Forældreforeningen være en gratis forening, der arbejder lokalt med at videreformidle budskabet fra forældre til børn og unge med særlige behov, til kommunalbestyrelsen. Som forening er vi forankret i ideen om at vi sammen kan dele erfaringer og hjælpe hinanden. Vi kan sammen diskutere problemer og mulige løsninger, der er lokale.

Der findes mange fora for handicapgrupper, men når vi er i kontakt med systemet lokalt, så skal vi ind ad den samme dør i kommunen. Her er sparring og ideer til forbedringer, noget vi kan bringe videre op til DH Ikast-Brande, der kan bringe det op politisk. Her er vores fælles oplevelser noget vi kan sparre med og bringe videre.

Det var en lille opdatering på vores nye forening, der stadig er i startfasen. Vi håber at I vil dele facebook siden og hjemmesiden med andre, der er forældre til børn med særlige behov og bosiddende i Ikast  Brande kommune.

For sammen er vi stærkest!