Mangel på frivillige nedlægger forening

Efter godt 4 år som forældreforening til børn med særlige behov, er det vedtaget på netop afholdte generalforsamling at nedlægge foreningen BHOV.

Foreningen startede op som en Facebook gruppe for at samle forældre til børn med særlige behov i et netværk. Foreningen fik plads i DH Ikast-Brande som følgegruppe for på det tidspunkt at bidrage med aktuelle oplevelser på området for familier med børn der har særlige BHOV.

BHOV har udover at lave netværksarrangementer for forældrene afholdt kompetenceudviklingskurser for medlemmer, relevante handicaporganisationer, lokale idrætsforeninger samt medlemmer af Ældrerådet og Ældresagen i kommunen.

Foreningens bestyrelse har været i dialog med kommunens forvaltning omkring forældres oplevelser i forhold til kontakten, kommunikationen, behov og sagsbehandlingen, hvor forældrenes forslag til forandringer af praksis i mødet med forældrene blev fremlagt. Fordi forældre til børn med særlige behov har særlig viden til at skabe særlige løsninger.

Selvom foreningen nedlægges så består facebookgruppen som netværksgruppe for forældre til børn med særlige behov i Ikast-Brande kommune. Nøglepersoner fra bestyrelsen vil stadig være i netværksgruppen på facebook

Behovet for at møde hinanden som forældre til børn med særlige behov på tværs af diagnoser er der stadig, selvom ressourcerne som frivillige i denne omgang er brugt op og foreningen er nedlagt. Vi kan kun og igen som afgående bestyrelse appellere til, at man som forældre søger råd og vejledning hos handicaporganisationerne, som har en specifik viden på de enkelte handicap.