Aftenarrangement i forældreforeningen BHOV var en success

Sagsbehandling - hjælp til selvhjælp

Tak for en fantastisk aften i selskab med jer på Ikast bibliotek til arrangementet

Sagsbehandling – Hjælp til selvhjælp

Vi er vildt glade for den fantastiske tilbagemelding vi har fået og glæder os til at vi kan lave endnu et arrangement for jer på et senere tidspunkt. Måske et mere socialt arrangement.

Men både Gitte (advokat) og vi havde en god fornemmelse af at I havde fået en smule værktøjer med hjem fra oplægget.

Som lovet deler vi informationsmaterialet på vores medlemsgruppe.

Vi vil endnu engang opfordre jer kraftigt til altid at klage, hvis I får et afslag og det er fordi de seneste tal (2017) viser at Ikast Brande kommune faktisk laver fejl i to ud af tre afgørelser på børnehandicapområdet. Og den andel af afgørelser der er ulovlige er faktisk tredoblet, så husk altid at klage.

På hele bestyrelsens vegne skal der lyde en tak fordi i mødte op og havde en masse gode og relevante spørgsmål og tak til Gitte Leth Thomsen der frivilligt havde afsat aftenen til at vejlede os i sagsbehandlingens forvirrende verden.

Tak til bestyrelsen for det gode arbejde og til Majbritt for en god kage.

I er altid velkomne til at spørge hvis der er noget af materialet der er uforståeligt!

Forår på vej

forår

Kære forældre

Selvom kulden stadig bider lidt i kinderne og vi her endelig er kommet igennem “influenzakrisen”. Jeg hvor mange der kan nikke genkendende til at en influenzaperiode være ekstrem stressende at komme igennem, når man er forældre til børn med særlige behov.

Alt kører på nødblus, kun det mest nødvendige bliver gjort. Hvis man som forælder selv er ramt, så er der ikke energi, og er det børnene der er ramt, så er man ekstra meget på med trøst ro omsorg. Her tog det tre uger inden det vendte igen.

Støtte til promovering af foreningen

Men nu er det marts måned og vi har i foreningen holdt bestyrelsesmøde i starten af februar. Vi kan med glæde meddele at vi i foreningen har ansøgt og fået midler til at promovere foreningen over hele kommunen. Vi forventer at der bliver lavet en tryksag, som kan uddeles på relevante steder.

Kommende arrangementer

På vort bestyrelsesmøde drøftede vi et kommende arrangement, hvor vi får besøg af en advokat, der vil lave et oplæg til os forældre med titlen “Sagsbehandling – hjælp til selvhjælp”

Advokaten vil fortælle lidt om processen, i at søge om hjælp til et barn med særlige behov eller børn med et handicap. Hun vil komme med gode råd til, hvorledes man kan sikre sig at man har gjort hvad man kunne. Det er en jungle at finde rundt i og vi er desværre ofte udsat for at få afslag og føler at det er umuligt at få systemet til at forstå, hvad er er den egentlige problemstilling for ens familie og ens barn eller unge.

Denne aften bliver der ikke mulighed for at drøfte enkeltsager. Men mere en rådgivning til hvorledes man kan hjælpe sin egen sag igennem. Vi forventer at arrangementet kan afholdes på ikast Bibliotek og at der bliver en symbolsk betaling til kaffe og kage. Arrangementet er KUN for medlemmer af forældreforeningen. Vi melder en dato ud  her i gruppen for arrangementet, når vi har aftalen i stand med advokaten.

Handicaporganisationerne og BHOV

BHOV forældregrupperne er organiseret i BHOV national og findes nu i 22 kommuner i danmark. Vi har i, hver kommune, hver vor holdning til hvordan dette arbejde med forældreforeningen skal foregå. Dette er blevet blandet modtaget i handicaporganisationerne.

Vi har også her i bestyrelsen drøftet forholdet til de respektive handicaporganisationer. Vi har endda talt med landsformanden for autismeforeningen. Hun udtrykte bekymring for om forældre ville fravælge handicaporganisationerne, fordi vi organiserede os lokalt i forældregrupper. Her kan vi kun understrege at vi er en lokal forældreforening, vi kan og vil ikke konkurrere med handicaporganisationerne, da de er et vigtigt organ for, at de forskellige handicaps bliver italesat politisk.

Vi er et lokalt supplement til den politiske debat om børn med særlige behov. Her i Ikast Brande kommune er vi som sagt blevet en følgegruppe til DH Ikast-Brande, hvor vi som forening kan bringe generelle kommunale problematikker videre til DH Ikast Brande.

Vi vil her i BHOV Ikast Brande på det kraftigste opfordre jer til at være medlem af de respektive handicaporganisationer, der måtte berøre jeres børns funktionsnedsættelser.
Vi ønsker at vores lokale forældreforening er et supplement til dette arbejde lokalt. Derfor vil Forældreforeningen være en gratis forening, der arbejder lokalt med at videreformidle budskabet fra forældre til børn og unge med særlige behov, til kommunalbestyrelsen. Som forening er vi forankret i ideen om at vi sammen kan dele erfaringer og hjælpe hinanden. Vi kan sammen diskutere problemer og mulige løsninger, der er lokale.

Der findes mange fora for handicapgrupper, men når vi er i kontakt med systemet lokalt, så skal vi ind ad den samme dør i kommunen. Her er sparring og ideer til forbedringer, noget vi kan bringe videre op til DH Ikast-Brande, der kan bringe det op politisk. Her er vores fælles oplevelser noget vi kan sparre med og bringe videre.

Det var en lille opdatering på vores nye forening, der stadig er i startfasen. Vi håber at I vil dele facebook siden og hjemmesiden med andre, der er forældre til børn med særlige behov og bosiddende i Ikast  Brande kommune.

For sammen er vi stærkest!

 

Artikel

Børne- og ungdomspsykiater Nina Tejs Jørring:

“Jeg kunne ønske for 2018, at både pårørende og profesionelle fralægger os retten til skyldspålæggelse, og i stedet tilbyder at vi påtager os et medansvar for børns psykiske lidelser. At vi viser dem (red. forældrene) respekt for de store problemer og dilemmmaer de står i, vel vidende, at vi ikke kunne gøre det bedre, var vi i deres sko.”

Link til blog

Godt Nytår

2017 går på hæld og det nye år byder på nye opgaver. Vi nåede at få stiftet foreningen og afholdte det første bestyrelsesmøde inden julen stod for døren.

Her viste en lille og engageret bestyrelse, at vi kunne generere mange idéer til at synliggøre vores børn og unges særlige behov, her i kommunen.

I følge kommunens børne og unge politik, så skal alle børn udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

Vi forældre til børn og unge med særlige behov, besidder en unik og enorm ressource af viden omkring det enkelte barn/den unge.

Den viden skal bruges effektivt, og vi må hjælpe hinanden med at indsamle viden, så vi i bestyrelsen kan bringe denne viden i spil politisk, så det kan mærkes lokalt at vores børn og unge får den bedste trivsel.

Den som har skoene på ved bedst, hvor den trykker. Den viden skal vi formidle til dem, som beslutter hvad der er bedst for børn og unge med særlige behov.

Vi har mange ideer og allerede nu, har vi fået bevilliget en lille pose penge til opstart og promovering af foreningen.

Vi håber at I alle vil dele informationer om denne gratis forening med jeres netværk, hvis I kender nogen forældre med børn eller unge med særlige behov, der bor i Ikast Brande kommune.

Vi håber at vi kommer godt ind i 2018 og at nye medlemmer vil komme til.

På bestyrelsens vegne ønskes I alle et godt nytår

Birgit Ravn

Kære forældre til børn og unge med særlige behov i Ikast-Brande kommune

Julenyhed

Vi har nu haft den stiftende generelforsamling og bestyrelsen er valgt. Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet og prøve at gøre en forskel. Vi har brug for jeres hjælp til at dele vores forening med forældre der har børn og unge med særlige behov. Så del endelig.

Hvis vi sammen kan formidle behov for disse børn og unge, så kan vi dele vores store viden, med dem der bestemmer, hvad der skal gøres i kommunen for vores børn og unge.

Formanden for kommunens børne og undervisningsudvalget har, i Ikast avis, givet udtryk for at det vigtige i udvalget er at de gør meget i dialog med forældrene. Det vælger vi at tage som en rigtig positivt, for det er netop formålet med vores forening. Nemlig dialogen om vores børn og unges særlige behov, i politiske sammenhænge.

Vi glæder os.

Link til artikel i Ikast avis

Fødslen af en forældreforening for børn med særlige behov i Ikast-Brande kommune

Velkommen til vores hjemmeside, for forældreforeningen BHOV for forældre (og plejeforældre) til børn og unge med særlige behov i Ikast-Brande kommune.

Vi er en lille gruppe forældre til børn og unge med særlige behov og handicap, der er gået I et samarbejde for at danne en forældreforening. Denne forening, vil med sin bestyrelse danne en arbejdsgruppe under Danske Handicaporganisationer Ikast-Brandes lokal afdeling (DH Ikast-Brande), som vil beskæftige sig med børne-unge området for børn og unge med særlige behov, herunder Downs syndrom, OCD, ADHD, Sclerose, blinde, døve, autisme, Aspergers syndrom,  m.v. Der er ikke noget krav om diagnose.

Har man som forældre været I kontakt med systemet for at få en eller anden form for hjælp, til at bedre barnets eller den unges trivsel,  så ved man også at det er sommetider en udfordring at få formidlet disse behov til beslutningstager. Det kan være svært som beslutningstager at vide alt om alles behov.

Derfor er vi forældre en rigtig essentiel del af løsningen, da vi står med det enkelte barn eller unges problematikker helt inde på livet.

Vi forældre sidder inde med en masse gratis viden om det særlige behov og vil gerne dele denne viden, så der ikke bliver iværksat dyre og irrelevante støtteforanstaltninger.

Vi forældre er travlt optagede af vores børn og unge og dem der bestemmer får ikke altid den fornødne viden leveret.

Vi kan, ved at stå sammen og arbejde målrettet, formidle denne viden til vores arbejdsgruppe under DH Ikast-Brande.

DH Ikast-Brande deltager i Ikast-Brande kommunes handicapråd, der vejleder og høres I de beslutninger, som kommunalbestyrelsen laver.

Ved at vi fortæller, hvad vi mærker vores børn og unge har brug for,  kan vi sikre os at den politiske debat faktisk drejer sig om det der opleves af borgerne.

Mange problemtikker er ens på tværs af diagnoser, I samarbejdet med kommunen. Vi kan fremme dette samarbejde ved at formidle vigtigt og praksisnær viden opad I systemet.

Nogle problematikker er konkret diagnoseafhængigt eller helt lokalt i kommunens distrikter, der kunne medlemmer med fordel lave mindre arbejdsgrupper, der formidler et givent emne der kunne videresendes til forældreforeningens udvalg under DH Ikast-Brande.

Vi skal lytte lige såvel som beslutningstagerne. Men vi kender børnenes og de unges behov allerbedst.

Vi har alle, både forældre og politikere det samme mål, nemlig at alle børn I kommunen,  skal trives og blive så dygtige som den kan. Vi kan hjælpe, ved at blive synlige I den politiske debat og kvalificere beslutningstagere med den fornødne viden, så midlerne bliver brugt hensigtsmæssigt.

Børn og unge er forskellige og budgetter er desværre formet som kasser. Måske kan vi alle ved fælles hjælp og indsats blive så dygtige voksne, som muligt til at skabe de allerbedste løsninger for de sårbare børn og unge. Så både børnene og forældrene trives.

Borgere der trives, er billigere borgere end borgere der mistrives.