Om forældreforeningen BHOV i Ikast-Brande

Vi er en lille gruppe forældre til børn og unge med særlige behov og handicap, der er gået I et samarbejde for at danne en forældreforening. Denne forening, vil med sin bestyrelse danne en arbejdsgruppe under Danske Handicaporganisationer Ikast-Brandes lokal afdeling (DH Ikast-Brande), som vil beskæftige sig med børne-unge området for børn og unge med særlige behov, herunder Downs syndrom, OCD, ADHD, Sclerose, blinde, døve, autisme, Aspergers syndrom, m.v. Der er ikke noget krav om diagnose.

Foreningen ønsker på sigt at få adgang til forskellige politiske platforme, som høringspart i forhold, der vedrører børn og unge med særlige behov i Ikast-Brande Kommunes forvaltninger, samt på regionalt- og landsplan.

Foreningen skal arbejde for at styrke viden om familier med børn og unge med særlige behov, for at sikre at de kan trives og udvikles som andre børn og unge.

Foreningen arbejder ud fra det brede begreb ’særlige behov’ og dermed ikke kun for enkelte diagnoser og handicapgrupper.

Foreningen ønsker at deltage i debatter i kommunale, regionale og nationale fora, hvor emnet børn og unge med særlige behov indgår i dagsordenen.

Foreningens arbejde er af almennyttig karakter.