Visionen for BHOV

Visionen for BHOV

Vores vision er at skabe et fællesskab for forældre til børn og unge med særlige behov, i Ikast-Brande kommune på tværs, som ikke differencierer ud fra diagnoser, men som favner hele paletten af børn og unge med særlige behov – både dem med diagnoser og dem uden. Vores fokus er på børnene og de unge og deres rettigheder.

Vi er ikke modstandere af inklusion, men vi er modstandere af inklusion for enhver pris og fejlslagen inklusion.
Vi ønsker at fokus hele tiden er på, hvad der er bedst for hver enkelt barn.

Vi ønsker ikke at pege fingre af fagfolkene, da de ofte gør det så godt de kan med de rammer og ressourcer politikere og embedsmænd har udmøntet til dem.

Vi vil gerne være medspillere i den politiske debat. Vi ønsker, at blive hørt og vi går efter, på sigt, at få en plads i Ikast-Brande kommunes handicapråd, hvor vi vil repræsentere børnene på tværs af særlige behov.

Vi har en ambition om, at det her koncept breder sig til andre kommuner i landet, når vi går forrest og viser, hvor stærkt man står sammen på tværs. Vi ser gerne, at vi kan stå sammen på tværs af diagnoser og samle os som forældregruppe, således at vi på landsplan bliver hørt af politikkerne.

Vi kæmper ikke mod nogen, MEN vi kæmper for at blive hørt, for at blive anerkendt som en vigtig ressource og VIGTIGST at de her børns tarv og trivsel kommer FØR økonomi, flotte tal, politikere og embedsmænds ambitioner.

Vores motto er: Sammen er vi stærkest.